2016 Gibson Memphis Tamio Okuda '59 ES-330 Classic White

  • $4,495.00